Konsultacje społeczne

Post thumbnail

Federacja Rowerowa Metropolia zaprasza aktywistów rowerowych do udziału w odpłatnych konsultacjach przebiegu metropolitarnych dróg rowerowych na terenie miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie możliwość nie tylko działalności na rzecz swojego miasta czy jego okolicy ale również otrzymania adekwatnego do zaangażowania wynagrodzenia za swój udział w tych konsultacjach. Ponadto dla konsultantów przewiduje się organizację studyjnych wyjazdów…

Czytaj więcej Rowerowi aktywiści do dzieła!