Masy Krytyczne

Cykliczne manifestacje rowerzystów domagających się lepszej infrastruktury rowerowej.

Motto: My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem.