Władze federacji

Zarząd

  • Prezes – Jan Brzost (Rowerowa Dąbrowa)
  • Viceprezes – Aleksander Uszok (Rowerowe Katowice)
  • Sekretarz – Tomasz Herud (Gliwicka Rada Rowerowa)
  • Skarbnik – Ewa Chmielewska (Fundacja Aktywni Społecznie „As”)

Komisja rewizyjna

  • Przewodniczący – Grzegorz Ossoliński (Rowerowe Katowice)
  • Członek – Andrzej Parecki (Gliwicka Rada Rowerowa)
  • Członek  – Violetta Wolińska (Rowerowa Dąbrowa)